Καθαριότητα

Στο οδοντιατρείο εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αποφυγής διασποράς λοιμώξεων. Η χρήση αυτόκαυστου και κατάλληλων μεθόδων αποστείρωσης, -απολύμανσης κι αντισηψίας εξασφαλίζει την αποφυγή διασποράς λοιμώξεων.