Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία γνωστή και ως απονεύρωση πραγματοποιείτε στο ιατρείο, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υλικά για την αρτιότερη πραγματοποίηση της θεραπείας όπως ψηφιακή ακτινογραφία, ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου και μηχανοκίνητη παρασκευή ριζικών σωλήνων.