Διάγνωση/Πρόληψη

Η έγκαιρη διάγνωση των βλαβών του στόματος είναι ζωτικής σημασίας για την όσο το δυνατό εύκολη, γρήγορη και οικονομική αντιμετώπιση τους. Για το λόγο αυτό σε όλους τους ασθενείς μου ανεξαρτήτως ηλικίας δίνετε εξατομικευμένο πρωτόκολλο επανεξετάσεων και οδηγίες στοματικής υγιεινής αναλόγως των θεραπευτικών αναγκών τους. Σε κάθε εξέταση γίνεται ενδελεχής έλεγχος των δοντιών, των ούλων και έλεγχος για καρκινικές βλάβες (oral cancer screening